Bestuurswissel

Per februari 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.
Na oprichting en 11 jaar in het bestuur van de stichting te hebben gezeten heeft Marieke het stokje over gedragen aan Nel Verploegh.

Ook Marian heeft haar rol als penningmeester overgedragen aan Harry Nijmeijer.

Op 3 april is het afscheid geweest van Marieke en Marian en heeft het nieuwe bestuur van Stichting Vrienden van uMthombo weer eens fysiek bij elkaar gezeten.

Benieuwd naar de nieuwe bestuursleden? Bij ‘over ons’ stellen Harry en Nel zich voor!

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

uMthombo in coronatijd

YWIL (Young Women Idependent Living)

Een nieuwe toekomst voor straatmeisjes en hun baby’s en peuters !!

 

Situatie in Zuid-Afrika

Na een eerste en een tweede Coronagolf zit Zuid-Afrika nu in niveau 1, het laagste niveau van de Corona maatregelen, dat betekent dat er nog wel een aantal beperkende maatregelen zijn, maar de besmettingen zijn duidelijk afgenomen. Toch is men bang voor nog een derde golf in de komende “winter” maanden.

 

Vrienden van uMthombo hielpen met voedselpakketten

Dankzij sponsordonaties heeft Vrienden van uMthombo in samenwerking met Wilde Ganzen in oktober/november een financiële ondersteuning voor voedselpakketten en sanitaire benodigdheden kunnen sturen. Veel jongeren en gezinnen konden hiermee door uMthombo worden geholpen in deze moeilijke maanden.

 

uMthombo tijdens Corona

Het werk van uMthombo heeft tijdens de Corona-periode nooit stilgestaan. Bijna alle activiteiten werden in deze periode in de buitenlucht uitgevoerd. Ze bereikten veel meer jongeren dan ooit, mede door de verslechterde omstandigheden door de crisis t.g.v. Corona.

Enkele activiteiten die volop draaien zijn:

– Out-reach, 3x per week worden jongeren opgezocht in de straten, stegen en vervallen gebouwen in Durban en gemiddeld bereiken de social workers wekelijks 72 jongeren en helpen hen met gesprekken, voedselpakketten, hulp bij medische problemen etc. etc.

– Post-16, deze maand gaan weer 9 jongeren zich gedurende 6 weken buiten Durban voorbereiden om bij terugkeer het straatleven achter zich te kunnen laten.

– Work Placement project, een project waar jongeren die het Post-16 project succesvol hebben afgerond een stageplek krijgen bij bedrijven en als de resultaten goed zijn tevens een stagevergoeding ontvangen. uMthombo begeleidt 32 jongeren in dit project.

Naast genoemde activiteiten worden ook de overige werkzaamheden bij uMthombo voortgezet : ondersteunen, helpen, motiveren en begeleiden van jongeren die op straat leven.

 

En dan ………

 

Een prachtig nieuw project….YWIL Young women Independent Living

uMthombo wordt steeds vaker benaderd door jonge meisjes, vaak met baby’s of peuters, met het verzoek voor ondersteuning, advies en hulp. In 2020 klopten 143 meisjes bij uMthomo aan voor hulp.

De situatie van straatmeisjes is zeer problematisch door complexe trauma’s t.g.v. het straatleven, het commerciële sekswerk waar de meeste meisjes in zijn beland en de totale uitzichtloze situatie …geen geld, geen woning, geen hulp, geen steun….geen toekomst!!!!

 

Dankzij de hulp, ondersteuning en begeleiding van uMthombo zijn op dit moment 12 meisjes zo ver dat zij de stap naar een betere toekomst kunnen en willen maken.

Deze meisjes krijgen nu woonruimte; worden opgenomen in het Work Placement project; worden geholpen om de kinderen in te schrijven bij kinderopvang of school, gaan zich losmaken van het straatleven en beginnen aan een nieuwe toekomst. Dit alles onder begeleiding van uMthombo.

De woonruimte wordt gefinancierd door Amos Trust een sponsor uit de UK.

Stichting Vrienden van uMthombo is nu gevraagd de inrichting van de kamers met basisbenodigdheden zoals o.a. bedden, linnengoed, dekens, kookspullen, servies etc. te bekostigen.

Het gaat dan om een bedrag van ongeveer 5000 euro.

Verwacht wordt dat in de komende 3 jaar 30 meisjes en hun kinderen op deze wijze begeleid kunnen worden.

 

Juist omdat het zo’n positief concreet project is en deze zeer gemotiveerde meisjes met hun kinderen een nieuwe toekomst verdienen, wil Stichting Vrienden van uMthombo in samenwerking met Wilde Ganzen dit project heel graag steunen.

 

Dat kan weer alleen als jullie ons blijven steunen en proberen anderen enthousiast te maken om ook sponsor of vriend van uMthombo te worden.

 

Wil je deze meisjes en hun baby’s en peuters ook een nieuwe kans bieden voor een goede toekomst ….?!

Steun uMthombo dan en maak een bijdrage over op………….

 

NL49RABO 0160 4826 66 t.n.v. Vrienden van uMthombo o.v.v. YWIL

Voorgenomen activiteiten en bestedingen 2021

 

Voorgenomen activiteiten en bestedingen 2021:

 1. De kwartaal donatie van 4500 Rand (250,-) blijft gehandhaafd, hierover is afgesproken dat het Umthombo vrij staat dit te gebruiken voor zaken die op dat moment prioriteit hebben. Tijdens de bezoeken van bestuursleden wordt over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd door de CEO.  Deze bezoeken zijn voorlopig opgeschort i.v.m. COVID-19.

 

 1. Voor een nieuw op te zetten activiteit heeft de CEO van Umthombo gevraagd om in 2021 een bijdrage te leveren. Het betreft een “Girls plan”.

De stichting steunt dit nieuwe actieplan in principe en zal onderzoeken hoeveel financiële steun hiervoor beschikbaar kan worden gesteld. Gedacht wordt aan een bijdrage van 2000,- aangevuld met bijdragen van de gemeente Deventer en Wilde Ganzen. De gemeente Deventer (subsidie regeling activiteiten Internationale samenwerking) stelt jaarlijks projectsubsidie beschikbaar die op basis van een projectplan (max. 2000,-). kunnen worden aangevraagd; Wilde Ganzen heeft al tweemaal een project van Umthombo gesteund ook op basis van een beleidsplan.

Girls’plan:

Bij Umthombo is een groep van 30 straatmeisjes (met baby’s en peuters) bekend die gemotiveerd zijn om het straatleven te verruilen voor een leven met een toekomst. 

Umthombo wil deze meisjes een kans geven door gedurende maximaal 6 maanden huisvesting voor hen te huren, hen te voorzien van eerste levensbehoeftes en voor de kinderen een plek in een crèche te regelen, zodat de meisjes kunnen gaan werken en zo langzamerhand in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Umthombo heeft door de huidige projecten  WIL en PWL (zie jaarverslag 2020) contacten met instanties en bedrijven die bereid zijn een stageplek/ werkplek beschikbaar te stellen voor de straatjongeren van Umthombo. De staf van Umthombo zorgt voor coaching en begeleiding.  CEO Mpendulo werkt in februari/maart 2021 een beleidsplan uit voor deze activiteit.

 

 1. De bestaande projecten (zie jaarverslag 2020) zullen indien nodig/mogelijk financieel worden gesteund. Dit wordt in de loop van 2021 in de bestuursvergaderingen besproken/besloten.   

 

Op dit moment (januari 2021) is de situatie in Zuid-Afrika zeer ernstig er is een grote lock down. De toekomstplannen hangen af van de ontwikkelingen van COVID-19. Zo gauw de situatie het weer toelaat zal CEO Mpendulo met zijn staf zich, afhankelijk van de situatie, beraden op verdere plannen en ontwikkelingen bij Umthombo. De wens is uiteraard alle activiteiten weer op te pakken en verder te ontwikkelen. Wij volgen dit nauwgezet en anticiperen op de situatie ter plekke. 

 

-Indien mogelijk, afhankelijk van de situatie rondom COVID-19, zullen 1 of 2 bestuursleden in oktober/november Umthombo bezoeken om de besteding van de gelden en de voortgang van de activiteiten te bespreken met CEO Mpendulo. 

Voor dit bezoek zal bij de gemeente Deventer subsidie worden aangevraagd (subsidieregeling activiteiten Internationale samenwerking) voor de reiskosten. (maximaal 1000,-) De overige reis- en verblijfkosten worden door de bestuursleden zelf bekostigd (dit is overeenkomstig het beloningsbeleid -zie beleidsplan) 

Besteding 2021: (zie bovengenoemde activiteiten/projecten) 

 1.   1000,- (op jaarbasis)
 2.    2000,- (eenmalig)
 3.     400,- (nader te bepalen) 

 

 

Beleidsplan 2021

beleidsplan-stichting-januari-2021.doc

 

 

Stichting Vrienden van Umthombo

 

Beleidsplan (januari 2021)

 

Vooraf

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Umthombo. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in de werving en het beheer van de donaties. 

Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling, zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Umthombo ,

 

Henny Joosten

Voorzitter

 

Gegevens:

Handelsregister: 51827751

Fiscaalnr.:          850189408

Rabobank:     NL49RABO0160482666     

 

 1. Profiel van de stichting Vrienden van Umthombo

 

Stichting Vrienden van Umthombo ondersteunt het gelijknamige project in Durban. (Zuid-Afrika) 

Stichting Vrienden van Umthombo werd opgericht en notarieel geregistreerd op 

12 januari 2011. Aanleiding voor de oprichting was het vrijwilligerswerk van de bestuursleden in het najaar van 2010. 

 

Giften via stichting Vrienden van Umthombo bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via het jaarverslag wordt gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. 

 

Leven op straat… een doodlopende weg !

Durban ligt in een gebied met het hoogste percentage HIV/AIDS besmettingen en weesjongerenjongeren vergeleken bij andere delen van het land. De stad trekt meer straatjongeren aan dan elke andere stad in Zuid-Afrika. Dit komt doordat de overlevingskansen hier het hoogst zijn. 

Buiten slapen, in portieken of stegen is hier beter te doen vanwege het subtropische klimaat en het strand trekt veel toeristen, die goede mogelijkheden bieden om te bedelen.

In de omliggende townships wonen heel veel jongeren die gedwongen worden om hun thuis te verlaten. Armoede is een groot issue, veel ouders kunnen zich de kosten van scholing niet veroorloven en in plaats van naar school, sturen zij hun jongeren de straat op om te gaan bedelen. Door HIV/AIDS zijn veel gezinnen uiteengeslagen, jongeren zijn wees of worden opgevoed door broertjes of zusjes.

Deze straatjongeren behoren tot de meest kwetsbare jongeren van de wereld. Velen zijn in aanraking gekomen met prostitutie en drugs en lopen risico’s zoals: infecties, misbruik en exploitatie. Het leven is voor deze jongeren een doodlopende weg. 

Er zijn meer dan 9000 straatjongeren in Zuid Afrika waarvan zo’n 3000 in Durban, de grote meerderheid van de straatjongeren is zwart. Het is buitengewoon moeilijk voor jongeren die geen onderwijs hebben gekregen of niet in een stabiele omgeving zijn opgegroeid om een redelijk normaal bestaan op te bouwen. Hoe langer de jongeren zijn blootgesteld aan het straatleven, hoe verder zij verwijderd raken van de mogelijkheid om te re-integreren in de maatschappij.

 

Umthombo

De organisatie Umthombo trekt zich het lot van deze straatjongeren aan en zoekt ze op, praat met ze, leert ze kennen, biedt ze medische zorg, probeert hun vertrouwen te winnen, ze te stimuleren en voor te bereiden om terug te gaan naar huis, en het straatleven te verruilen voor een normale woonsituatie. De jongeren die het straatleven verlaten en naar huis terugkeren worden gedurende een periode van 2 jaar  gevolgd d.m.v. een after care programma. 

 

        Hoofdlijnen van het actuele beleid:

Drop-in Centre (Safe-centre)

Umthombo runt een opvang-doorgangshuis waar jongeren dag en nacht terecht kunnen voor eten, sanitaire voorzieningen, overnachting, activiteiten en een luisterend oor. (Individueel)onderwijs kan een onderdeel zijn van de activiteiten bij Umthombo. 

Umthombo biedt therapie aan de straatjongeren. Het doel is om jongeren door middel van verschillende vormen van therapie sterk genoeg te maken om het straatleven achter zich te laten en deel te nemen aan het leven in een gemeenschap. 

Daarnaast zijn er diverse activiteiten die erop gericht zijn de straatjongeren een kans te geven op een goede toekomst, zoals o.a. :  

-“Re-integratie camps” :

Tijdens deze camps worden de jongeren voorbereid op de terugkeer naar het “gewone” leven. Er worden speciale activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het leren van basisvaardigheden, die de jongeren nodig hebben in het gewone leven, thuis en op school.

 

-Family mediation:                                                                                                                                  De gezinnen worden na de terugkeer van hun kind begeleid en ondersteund; zo ontvangen zij voedselpakketten, worden zij regelmatig bezocht door de social workers van Umthombo en tijdens speciale ouderbijeenkomsten in Durban krijgen zij advies en ondersteuning van de staf van Umthombo.

-Post 16: Voor oudere jongeren heeft Umthombo een intensief re-integratie traject buiten Durban in Umzinto. Voor de jongeren die dit traject van 8 weken doorlopen wordt na afloop een werkplek gezocht met daarnaast een avondstudie. 

 

-Met de projecten PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) worden jongeren, door Umthombo, gestimuleerd en begeleid via een “stage werkplek” om weer aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. 

 

Holiday camps: In het kader van de after care organiseert Umthombo camps voor voormalige straatjongeren. 

 

Awareness&Prevention: In het kader van preventie wordt samengewerkt met hulpverlening en scholen in die townships waar de meeste jongeren vandaan komen, die bij Umthombo worden opgevangen.

 

Ondersteuning staatmeisjes:

De problematiek van straatmeisjes is complex; voor hen is geen nachtopvang bij Umthombo. Wel worden er 3x per week speciale activiteiten voor deze meisjes georganiseerd. De ondersteuning van de straatmeisjes is er ook op gericht om hen hulp en begeleiding te bieden bij hun re-integratie traject. 

 

De doelstelling en het actuele beleid

 

De doelstelling

 

Vrienden van Umthombo richt zich op de ondersteuning van het project Umthombo in Durban in de breedste zin van het woord met als concrete activiteiten:

 • financiële ondersteuning voor diverse  vaste lasten van Umthombo d.w.z. 

      energiekosten; 

      vaste lasten ;

      voeding;

 schoonmaakkosten;

      medische kosten; kosten van activiteiten 

 

 • bekostiging van scholing/opleiding van de straatjongeren (het Back to School Program)

 

 • financiële ondersteuning voor de after care activiteiten van Umthombo
 • Financiële ondersteuning voor teamscholing/deskundigheidsbevordering van het Umthombo team.
 • Financiële ondersteuning van speciale projecten (zie hoofdlijnen actuele beleid)

 

     

 1. Werving van donaties en sponsorgelden

 

De werving van donaties en sponsorgelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden o.a. d.m.v. een website,nieuwsbrieven en facebook.

Daarnaast worden incidentele activiteiten georganiseerd om gelden te verwerven. 

 

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage

geven, streeft de stichting ook naar meer incidentele donaties van diverse organisaties.

Het spreekt voor zich dat alle initiatieven van stichting Vrienden van Umthombo autonoom blijven in doel, invulling en uitvoering.

 

 1. Beheer van donaties en sponsorgelden

 

De donaties en sponsorgelden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Umthombo (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51827751). De stichting beheert rekening NL49RABO01604.82.666, op naam van Stichting Vrienden van Umthombo Deventer.

De jaarlijks verworven gelden worden zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen vermogen aanhouden m.u.v. datgene dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te kunnen garanderen (d.w.z. de indirecte kosten te kunnen financieren).

In de statuten is in artikel 12.6 opgenomen dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo wordt besteed aan het doel van de stichting.

 

Besteding van donaties en sponsorgelden

 

Over de besteding van donaties en sponsorgelden is afstemming en overleg met de directeur van Umthombo in Durban. 

Het bestuur van de stichting besluit over de definitieve besteding van de gelden overeenkomstig art. 5.10 van de statuten.

Middels een jaarrekening (onderdeel van het jaarverslag) wordt de besteding en het beheer van de gelden verantwoord.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, ook niet in de vorm van onkostenvergoedingen. De donaties/sponsorbedragen worden uitsluitend gebruikt voor Umthombo 5. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

 

Vrienden van Umthombo is een stichting en is ingeschreven bij het handelsregister- Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 51827751 als:

 

     Stichting Vrienden van Umthombo,

       van Doetinchemplein 11, 7415 CN Deventer. 

 

Het bestuur bestaat minimaal uit twee (voormalige) vrijwilligers die 4 of meer weken 

vrijwilligerswerk hebben verricht bij de Umthombo in Durban en 2 personen, die op 

grond van hun persoonlijke capaciteiten en deskundigheid een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren aan het te realiseren doel van de stichting.

De taken in het bestuur zijn als volgt verdeeld

 • voorzitter
 • secretaris/ 
 • penningmeester

     –    PR/activiteiten medewerker

 

Het voorzitterschap is in handen van Henny Joosten

Adres:  van Doetinchemplein 11

           7415 CN Deventer

      hdjoosten@gmail.com

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 850189408

Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload.

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat 

p/a          van Doetinchemplein 11

          7415 CN Deventer

    hdjoosten@gmail.com

 

Financieel jaarverslag 2020

Jaarrekening-SVVU-2020.xlsx

In de bijlage staat het financieel jaarverslag.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag-2020.docx

 

Jaarverslag 2020

Stichting Vrienden van Umthombo   

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Vrienden van Umthombo te Deventer. 

Stichting Vrienden van Umthombo ondersteunt het gelijknamige project in Durban (Zuid Afrika). Stichting Vrienden van Umthombo werd opgericht en notarieel geregistreerd op 12 januari 2011. Het jaarverslag geeft u inzicht in de activiteiten en de inzet van middelen door de stichting. Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening/balans die te vinden is op de website.  

 

 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Umthombo, 

 

Henny Joosten, 

Marieke de Herdt-Stevens, 

Marian Stevens, 

Edith Doosje

Huidig beleid 

De stichting Vrienden van Umthombo is opgericht naar aanleiding van vrijwilligerswerk. Het bestuur bestaat uit oud-vrijwilligers van Umthombo die hier in 2010 zijn geweest. Aan het einde van de vrijwilligersperiode realiseerden zij zich dat ze eigenlijk nog niet klaar waren. Toen is het idee ontstaan van de stichting Vrienden van Umthombo. Terug in Nederland is op 12 januari 2011 de stichting Vrienden van Umthombo notarieel opgericht. Naast onze maandelijkse donaties is er in deze jaren geïnvesteerd in verschillende projecten. Door juist concrete projecten te ondersteunen wordt er een zichtbaar resultaat getoond.  

 

Missie 

Stichting Vrienden van Umthombo beoogt het financieel ondersteunen van het project Umthombo in Durban, Zuid Afrika. De stichting onderscheidt zich van andere sponsoren. Zij financiert niet alleen de materiële zaken, maar geeft ook ondersteuning ten behoeve van energievoorziening, voeding, scholing, projecten, opleiding en medische zorg, etc. 

 

Doelstelling 

Stichting Vrienden van Umthombo richt zich op de ondersteuning van het project Umthombo in Durban in de breedste zin van het woord met als concrete activiteiten: 

 • Financiële ondersteuning voor de vaste lasten van Umthombo m.u.v. kosten huisvesting
 • Bekostiging van scholing/opleiding van de straatjongeren (o.a. het Back to School Program, Post16); 
 • Bijdrage in de bekostiging van de School Holiday Camps, Post16, PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) ; 
 • Financiële ondersteuning voor de after-care activiteiten van Umthombo; 
 • Financiële ondersteuning voor de onderwijsactiviteiten van Umthombo, financiële bekostiging van home visits o.a. onkosten vervoersmiddelen; 
 • Financiële ondersteuning van het project Awareness&Prevention;  
 • Financiële ondersteuning voor teamscholing/deskundigheidsbevordering van het Umthombo team o..a. Training Change the game via Wilde Ganzen;
 • Financiële ondersteuning voor kerstactiviteiten voor straatjongeren.

 

Werving van donaties en sponsorgelden 

Giften via Stichting Vrienden van Umthombo bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.  

De werving van donaties en sponsorgelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De contacten met de diverse donateurs en organisaties worden onderhouden o.a. d.m.v. een website, facebook en nieuwsbrieven/nieuwsflitsen. 

Daarnaast worden activiteiten georganiseerd om gelden te werven.   

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, streeft de stichting ook naar meer incidentele donaties van diverse organisaties/particulieren. 

Het spreekt voor zich dat alle initiatieven van stichting Vrienden van Umthombo autonoom blijven in doel, invulling en uitvoering.  

Beheer van donaties en sponsorgelden 

De donaties en sponsorgelden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Umthombo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer KvK 518277751. De stichting beheert rekening nummer 1604.82.666 RABO bank op naam van Stichting Vrienden van Umthombo te Deventer. 

De verworven donaties worden zo direct mogelijk besteed dat wil zeggen aan gerichte doelen en met zo min mogelijke vertraging. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, beheer website  en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen vermogen aanhouden m.u.v. datgene dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te kunnen garanderen (d.w.z. de indirecte kosten te kunnen financieren). In de statuten is in artikel 12.6 opgenomen dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo wordt besteed aan het doel van de stichting. 

 

Besteding van donaties en sponsorgelden 

Het gebouw van Umthombo, 4 Buxton Gardens-uMbilo lag in een rustige wijk in Durban, op ongeveer 7 kilometer afstand van het centrum en het strand. Het was een pand met goede faciliteiten. De kinderen hadden hier geen mogelijkheden om drugs te kopen of op straat rond te hangen. Er was elke dag een gestructureerd programma en er werd hard gewerkt aan terugkeer naar huis/pleeggezin of een definitieve opvangplek. Gemiddeld waren er tien jongens in het gebouw aanwezig, die 2 á 3 maanden daar verbleven en dan klaargestoomd waren voor het ‘gewone’ leven en weer terug konden naar huis of een andere veilige plek en naar school gaan. Helaas moest Umthombo eind 2019 i.v.m. de financiële situatie verhuizen naar een andere locatie. Ze huren daar nu een aantal ruimtes van de Methodisten kerk aan de Che Gauvara Road in Glenwood, Durban. De werkzaamheden worden uiteraard op dezelfde wijze voortgezet. 

Over de besteding van donaties en sponsorgelden is afstemming en overleg met 

Mpendulo Nyembe,  directeur van Umthombo (CEO) 

Het bestuur van de stichting besluit over de definitieve besteding van de gelden in overeenstemming met art. 5.10 van de statuten. 

 • De bestedingen hebben te maken met kosten van voeding en energie, schoonmaakkosten, schoolgelden, schoolbenodigdheden en kosten van scholing en opleidingen van de kinderen, kosten van educatieve excursies naar o.a. bibliotheek, musea etc., bijdrage aan bekostiging van projecten zoals school holiday after care camps, Post16, PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) ; 
 • kosten van de re-integratie trajecten, kosten samenhangend met gezondheidszorg (o.a. verbandmiddelen en medicijnen) en onkosten van vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het after care programma en de home visits.  

Middels een jaarrekening/balans zal de besteding en het beheer van de gelden worden verantwoord. 

 

 

Wat hebben we dit jaar ondernomen….

Wat hebben we bereikt….

Wat waren de resultaten…. 

In dit onderdeel wordt beschreven wat er is ondernomen door de stichting. Ook zijn hier alle belangrijke ontwikkelingen en beslissingen in terug te vinden. Voor de financiële uitgaven wordt u verwezen naar de jaarrekening.  

 

De stichting doneert eenmaal per drie maanden een vast bedrag aan Umthombo. Dit is gedaan naar aanleiding van de vraag van CEO Mpendulo (Umthombo).  Dit heeft in 2020 ieder kwartaal wederom plaatsgevonden. 

 

Corona 

Ook Zuid-Afrika werd in 2020 ernstig getroffen door COVID-19 en dit had grote impact op de situatie van de straatjongeren. Begin maart bracht de voorzitter van de stichting een kort bezoek aan Umthombo, helaas moest dit bezoek voortijdig worden afgebroken i.v.m. de COVID-19 pandemie en de dreiging van een totale Lock down in Zuid-Afrika.  

In de 2e week van maart werd de eerste zeer strenge Lock down ingevoerd en dat betekende dat scholen, horeca en winkels moesten sluiten; de bevolking moest thuisblijven en het was uitsluitend toegestaan om de straat op te gaan om levensmiddelen te kopen. Voor de straatjongeren was dit een regelrechte ramp. Hoe kun je thuisblijven als je geen huis hebt?! Hoewel er shelters beschikbaar waren gesteld, werden juist de straatjongeren extra getroffen, aangezien hun veiligheid in deze shelters niet gegarandeerd kon worden. De straatjongeren zochten daarom zelf schuilplekken in de stad in o.a. leegstaande gebouwen, krotten en zelfgemaakte schuilplekken. Een bijkomend probleem was de agressieve houding van de metro-police t.a.v. de jongeren. Umthombo heeft zich het hele jaar voornamelijk gericht op de opvang en noodsituatie van de homeless straatjongeren.

Begin april kreeg Umthombo van de provinciale autoriteiten ontheffing van de Lock down maatregelen om zodoende hun werk op straat te kunnen uitvoeren.

Tijdens de eerste Lock down en de maanden daarna heeft de staf van Umthombo, dagelijks voedselpakketten en hygiënische (sanitaire) voorzieningen verzorgd voor de homeless straatjongeren en een aantal homeless gezinnen. Zij zochten deze homeless people op; zorgden voor voedsel, voorlichting en informatie en als zij problemen constateerden t.a.v. gezondheid en/of andere problemen zochten ze naar oplossing en gaven zij ondersteuning. 

Dit alles werd georganiseerd vanaf de privéadressen van 2 stafleden, aangezien het kantoor van Umthombo gesloten was. Administratie en rapportage gebeurden vanaf dat moment ook online. 

Samen met Wilde Ganzen heeft de stichting vrienden van Umthombo in april een financiële bijdrage kunnen verstrekken van € 3000,-. 

Hiermee werden tijdens de eerste Lock down en de maanden daarna meer dan 300 jongeren en homeless people bereikt en zij werden op deze wijze voorzien van de eerste levensbehoeften. 

Van deze coronabijdrage zijn de volgende zaken bekostigd:

-handdoeken, dekens, luiers, maandverband, zeep en hand ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, voedselpakketten, water, medicijnen, verbandartikelen etc.

 

 

De overige activiteiten (projecten) van Umthombo konden tijdens de eerste Lock down helaas geen doorgang vinden. 

Na de eerste Lock down werd een deel van de activiteiten weer opgestart, zoals out-reach, home-visit, algemene voorlichting en begeleiding, advisering, begeleiding en bestrijding t.a.v. drugs, seksuele aandoeningen en HIV/Aids. Daarnaast zorgen de stafleden van Umthombo voor behandeling, begeleiding en voorlichting van drugsverslaafde jongeren en jongeren in probleemsituaties. SOA- en drugstesten werden weer verzorgd.

Na de eerste Lock down zijn ook de activiteiten PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) weer opgestart en in december waren er 70 jongeren ingezet op deze projecten. Het project Post16 is weer opgestart, in een gewijzigde/aangepaste vorm, waarbij de jongeren die meedoen aan dit project eerst een medische detox behandeling met succes moeten hebben afgerond en het programma is teruggebracht van 6 weken naar 2 weken.

In de loop van het jaar troffen de stafleden, tijdens de outreach, steeds meer jongeren, die door de economische situatie hun werk en/of hun huisvesting zijn kwijtgeraakt of die naar de stad zijn gekomen omdat zij verwachten dat daar meer mogelijkheden zijn om te overleven. Dagelijks werden 7 tot 8 nieuwe jongeren aangetroffen die bedelend en zwervend en ten einde raad hulp vroegen bij Umthombo.  

Tijdens de laatste maanden van 2020 werd de situatie in Zuid-Afrika, na een periode van verminderde besmettingen weer ernstiger. Zo muteerde het virus en werd Zuid-Afrika opnieuw ernstig getroffen door een zeer besmettelijke mutatie van het corona virus. 

Opnieuw moesten de meeste activiteiten worden stopgezet. Maar, ondanks alles zette de staf de outreach voort. Op deze wijze houden zij voortdurend zicht op de situatie van de jongeren en verlenen ze nog steeds hulp en ondersteuning.

 

Naast de ondersteuning i.v.m. de Lockdowns heeft de stichting ook een bijdrage overgemaakt van € 400 euro voor de reparatie van de auto en in december € 340,- voor de kerst en nogmaals een extra corona bijdrage van € 450,-

 

 

Door middel van info-mails zijn de sponsoren in 2020 op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Umthombo en de activiteiten van de stichting.  

 

Over de kwartaal donatie van 4500 Rand is afgesproken dat het Umthombo vrijstaat dit te gebruiken voor zaken die op dat moment prioriteit hebben. Tijdens de bezoeken van bestuursleden wordt over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd door de CEO.  Deze bezoeken zijn voorlopig uiteraard opgeschort.

 

Umthombo is in 2020 professioneel verder uitgegroeid, door de situatie moesten de stafleden zeer initiatiefrijk optreden en in een zeer moeilijke crisissituatie werken. Dit leidde tot nauwere samenwerking, creativiteit en enorme betrokkenheid. Ondanks de COVID-19 pandemie hebben de stafleden zich tijdens de Lock down (en daarna) voor meer dan 100% ingezet, soms met gevaar voor eigen gezondheid. 

 

Toekomstplannen 

Op dit moment (januari 2021) is de situatie in Zuid-Afrika zeer ernstig. De toekomstplannen hangen af van de ontwikkelingen van COVID-19. Zo gauw de situatie het weer toelaat zal CEO Mpendulo met zijn staf zich, afhankelijk van de situatie, beraden op de verdere plannen en ontwikkelingen bij Umthombo. De wens is uiteraard alle activiteiten weer op te pakken en verder te ontwikkelen.

Daarbij komt dat de financiële situatie van Umthombo onzeker is aangezien zij o.a. financiële ondersteuning ontvingen uit de VS en Groot-Brittannië, deze bijdrages zijn inmiddels, door COVID-19, aanzienlijk verminderd. 

De Stichting zal Umthombo blijvend ondersteunen zowel financieel als mentaal.

 

 

Wilde Ganzen

In 2018 is stichting Vrienden van uMthombo de samenwerking aangegaan met stichting de Wilde Ganzen.

In samenwerking met Wilde Ganzen, vrienden van uMthombo kan uMthombo een tweede hands auto aan gaan schaffen om zo nog meer straatkinderen te kunnen bereiken.

Benieuwd waar Wilde Ganzen voor staat en wat zij nog meer doen? Neem dan snel een kijkje op:

http://www.wildeganzen.nl