Reisverslag 2022

UMTHOMBO 2022

 

TERUG IN DURBAN….!!

Na een periode van 2,5 jaar eindelijk weer terug in Durban bij Umthombo……….

In maart 2020 was ik hals over kop vertrokken omdat COVID, zowel in Zuid-Afrika als in Nederland uitbrak.

Het was een zware periode overal in de wereld maar Durban kreeg in de afgelopen 2 jaar ook nog eens te maken met heftige rellen (juli 2021) met geweld en plunderingen van winkels en distributiecentra. De reden was de gevangenneming van Zuma en daarbij kwamen ook nog de armoede, de werkeloosheid en COVID. En vervolgens werd de stad ook nog getroffen door twee heftige overstromingen (voorjaar 2022) met verwoestingen van huizen, wegen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties en veel doden.

 

PRACHTIGE ONTWIKKELINGEN         “positief ondanks alle problemen”

Dit alles is nog steeds overal in Durban en omgeving te zien. Wegen zijn afgesloten, bruggen verdwenen en huizen ingestort of volledig weggespoeld.

Ondanks dit alles werd ik blij verrast door de positieve ontwikkelingen bij uMthombo.

Wat is er veel veranderd!!

uMthombo heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 2,5 jaar.

Zij waren dan ook de enige organisatie in Durban die tijdens de lockdowns ontheffing kreeg en zij mochten de straat op om zo straatjongeren en noodlijdende families te helpen en te voorzien van voedsel.

Hun netwerk en bekendheid is enorm toegenomen. En door hun positieve uitstraling, professionele werkwijze en deskundigheid worden ze nu heel vaak benaderd door verschillende (partner) organisaties.

 

FUNDRAISING IN ZUID-AFRIKA                  

De grootste sponsor van uMthombo, Comic Relief heeft zijn financiële hulp verminderd met 75% en ook Amos Trust heeft zijn ondersteuning drastisch verminderd. Dit is niet onverwacht want beide organisaties sponsoren een project zoals uMthombo maar voor een beperkt aantal jaren.

Dit betekent dat uMthombo nu zelf hun fundraising in Zuid-Afrika moet oppakken. En dat doen ze met veel enthousiasme en inzet. Via Wilde Ganzen en onze stichting is CEO Mpendulo enkele jaren geleden in aanraking gekomen met RIHZA (project change the game).

RIHZA traint organisaties bij de opzet van de fundraising. Dit is toen voor de staf van uMthombo zo leerzaam en succesvol geweest, dat Mpendulo nu (fundraising)trainingen verzorgd voor RIHZA.

Daarnaast zijn er, na de overstromingen en verwoestingen projecten opgezet in de townships om de (kleine) ondernemers, die alles kwijtgeraakt waren, te helpen hun zaken weer op te bouwen en ook hier is Mpendulo gevraagd om deze ondernemers in de townships te adviseren, te coachen en te helpen. Ook dit is een manier van fundraising waarmee uMthombo draaiende gehouden kan worden.

 

 

 

DE STAF                       Zo fijn om hen allemaal weer te zien !!!!!

En wat een geweldig team is er nu werkzaam bij uMthombo.  Naast het vaste team zijn 3 social workers in opleiding en een intern field worker (en ex-beneficiary) parttime werkzaam.

Er wordt gewerkt vanuit een kleine kantoorruimte en de activiteiten met de jongeren vinden vooral plaats in de parken en op het strand. Indien nodig kan uMthombo gebruik maken van ruimtes bij de universiteit.

 

 

SAMENWERKING                   Feestje !!!

Op mijn eerste dag in Durban kreeg ik al direct de veranderingen bij uMthombo te zien.

In een township (South coast) was een feestelijke opening van een markt voor kleine ondernemers.  Dit project was georganiseerd en gerealiseerd door uMthombo i.s.m.een partner organisatie AFRIKA TIKKUN. Tien containers waren omgebouwd tot winkeltjes voor kleine ondernemers die tijdens de overstroming alles kwijtgeraakt waren. Het was een vrolijk Afrikaans feestje met eten, zang en dans en de (vrouwelijke) ondernemers waren ontroerd en heel blij met hun “winkeltje”. Er zijn in de townships, die bijna allemaal zwaar getroffen zijn door de overstromingen, nog veel meer van dit soort projecten nodig!

En de laatste dag dat ik in Durban was, bleek dat de gesprekken van uMthombo en AFRIKA TIKKUN over een volgend vergelijkbaar project al in gang gezet waren.

Door dit soort projecten op te zetten, te begeleiden en de ondernemers te trainen en adviseren kan uMthombo een deel van hun eigen financiën aanvullen.

 

YWIL   “een toekomst voor jonge moeders en hun kinderen “

Een ander succesvol project YWIL (young women independent living) is de begeleiding en huisvesting van jonge moeder veelal met kinderen in kleine “huisjes” in de township. De eerste groep is inmiddels uitgestroomd en de volgende groep jonge vrouwen is al voorbereid op de verhuizing naar de woonruimtes in Inanda (township) . Wij bezochten, tijdens de outreach op straat acht jonge vrouwen (20+) die hun voorbereidende sessies hebben afgerond en nu nog een week lang een afkickprogramma/ detox moeten volgen om dan vervolgens te kunnen verhuizen naar Inanda. Daar krijgen ze drie maanden volledige voeding etc., daarna drie maanden de helft van wat ze nodig hebben en na dat halve jaar moeten ze zelf kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Na een jaar moeten ze de huisjes verlaten en weer helemaal zelfstandig functioneren. Tijdens dat hele traject en daarna worden ze begeleid door uMthombo waarbij wel zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid en de initiatieven bij de jonge vrouwen ligt.

Een van de jonge vrouwen op straat zei tegen mij: “Ik ben verslaafd, ik woon en slaap hier in het park , mijn kind, is bij oma en ik zie haar 1x in de maand ,ik “verdien “ mijn geld met prostitutie …ik heb al zoveel ellende meegemaakt, mishandeling, verkrachting, uitbuiting.

Ik wil weg !…maar hoe ?????”

Voor haar is er nu gelukkig een plek in een van de huisjes in Inanda .

Ook voor jongens (leeftijd 16-20 jaar) is er nog steeds het project Post16, dit project heeft ook als doel om jongeren een kans te geven om uit het ellendige straatleven te stappen en een leven met een toekomst op te bouwen.

Het grote verschil tussen beide groepen is dat jongens eerder geneigd zijn het besluit te nemen om weer naar hun eigen community te gaan of zij huren een kamer in de stad en zoeken werk om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Bij de meisjes/jonge vrouwen spelen allerlei traumatische ervaringen van het straatleven, maar ook van de thuissituatie een grote rol, waardoor de integratie veel langer duurt.

 

 

 

WPP/POST16                        “Echte bewakers!”

In de stad zie je regelmatig jongeren (van Post16) in een blauw “WPP uniform” (Work Placement project) zij worden ingehuurd door grote winkelketens om de buurt rondom de winkels netjes en schoon te houden en ‘s nachts de boel in de gaten te houden (zij staan dan in contact met de politie). Op dit moment zijn 35 jongens, via uMthombo, bij het WPP project aan het werk. En binnenkort zal dit aantal uitgebreid worden tot 70.

De jongens van Post16 worden bijzonder gewaardeerd door de werkgevers. De voorbereidingen/trainingen die ze gedurende 6 weken bij Post16 doorliepen is dus heel succesvol.

Post16 is een begeleidingstraject voor jongeren waarbij ze 6 weken lang in een afgelegen onderkomen leven, afkicken en werken aan hun toekomst.

 

OUT-REACH                   Wat 440 Rand kan doen !!!

Tijdens de out-reach valt het op dat er nauwelijks jonge kinderen op straat te vinden zijn. De jongste die ik heb gezien en gesproken was 14 jaar.

Dat er nauwelijks jonge kinderen op straat te vinden zijn, komt vooral omdat een gezin tegenwoordig voor elk kind een maandelijkse bijdrage van 440 Rand ontvangt. Mocht een kind op straat terecht komen en dus niet thuis wonen dan vervalt de 440 Rand. En deze inkomsten kunnen de ouders/verzorgers beslist niet missen.

Wat opvalt is dat uMthombo de strategie heeft gewijzigd, richtten ze eerst hun aandacht en zorg op de kinderen op straat en vervolgens op de thuissituatie van de kinderen, nu is de eerste aandacht vooral gericht op de thuissituatie (jonge moeders) om zo te voorkomen dat kinderen/jongeren op straat belanden. Uiteraard blijft een van de belangrijkste taken van uMthombo de zorg voor jongeren (van alle leeftijden) die op straat leven.

 

SCHOLEN (preventie)   – 80% van de leerlingen is verslaafd !!!!

In Stanger (70 km buiten Durban) heeft uMthombo op een secundairy school een project uitgevoerd voor jongens en vervolgens ook voor meisjes. Op deze school is 80% van de leerlingen verslaafd en zij gebruiken zeer regelmatig drugs (daga) en sterke drank. Daga (plantje) leggen ze tussen hun brood en niemand ziet het !!!!Deze secundary school is geen uitzondering!

In overleg met de school is een groep zorgleerlingen gekozen. Het zijn jongeren (leeftijd 12-17 jaar) die verslaafd zijn en/of een drankprobleem hebben en veel problemen thuis. Het betreft dus risico jongeren die een grote kans lopen op straat terecht te komen.

Het traject met de jongens is afgesloten en toen ik bij uMthombo was werd het project van de meiden afgesloten. Zij hebben o.l.v. uMthombo een aantal sessies op school doorlopen en een kampweek gehad met als doel, het gebruik van drugs en drank aan te pakken en ook het gedrag op school en thuis te veranderen.

De meiden vertelden allemaal hoe het nu met hen ging na de kampweek, ze waren heel open en eerlijk. Sommigen vertelden dat er heel moeilijke momenten waren om van de drugs en drank af te blijven.

 

DRUGSTESTEN

’s Middags werden ze allemaal getest op 5 soorten drugs. Van de 35 meiden hadden drie een positieve uitslag (marihuana, heroïne) de rest was negatief en dat was een prachtige uitkomst. De drie positief geteste meiden werden direct meegenomen voor een ernstig gesprek met Sya en Lindelani (stafleden)

Ook de ouders waren uitgenodigd, zij vertelden hun ervaringen van de laatste maanden met hun dochters. De ouders waren zeer positief, ze vertelden dat hun kind heel erg was veranderd. Ook de directeur en de social worker van de school waren lovend over de resultaten die uMthombo heeft bereikt met deze zorgjongeren.

Daarna was er een officieel moment met de uitdeling van een certificaat en natuurlijk ook eten, zang en dans …en ik moest 35x op de foto bij de uitreiking van de certificaten.

In Nederland zou een dergelijke dag misschien 2 uur duren, hier duurt dit programma bijna een hele dag. Mooi dat verschil in cultuur!

 

 

VOEDSELPROJECT…….overvolle creches !

En dan gaan we een dag naar de jongste kinderen die door uMthombo worden bereikt.

1x per maand krijgen 2 crèches en een hospice voedselpakketten. Elke keer worden ze weer met open armen ontvangen want deze kleintjes komen uit gezinnen die het niet makkelijk hebben. En je kunt zelfs heel goed zien dat veel van deze peuters aan ondervoeding lijdt.

 

 

WAAR IK HEEL BLIJ VAN WERD TIJDENS MIJN BEZOEK

Mijn indruk van uMthombo is dat ze heel erg (professioneel) gegroeid zijn tijdens de COVID periode. Ze hebben veel meer hun eigen verantwoordelijkheid opgepakt en hebben heel goed voor ogen wat en hoe ze de toekomst van hun projecten zien. Het loopt goed en iedereen is positief en serieus bezig en opgewekt.

Natuurlijk blijven er wensen. Het liefst willen ze een eigen Youth Development Centre een eigen plek waar ze de jongeren kunnen begeleiden en trainen.

 

Ik moest heel erg wennen aan de nieuwe opzet, nieuwe vorm van werken bij uMthombo , maar toen ze mij een aantal activiteiten hadden laten zien, werd ik steeds blijer en enthousiaster.

Ze zijn goed…beter….professioneler en doelgerichter bezig dan ooit !!!

 

Wil je uMthombo steunen…..

De Belastingdienst een deel van uw gift laten betalen?

Dat kan. Als u ons vijf jaar lang met een vast, zelfgekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

zie www.vriendenvanumthombo.nl